VYUŽIJTE NABÍDKY OD NAŠICH PARTNERŮ
FORMOU POUKÁZKY NA SLEVU - >>> více <<<

 

LEVNÝ SPORT

  


 
 
 

I N F O R M A C E   V L Š   2 0 2 0

Veřejná lyžařská škola Semily k průběhu a organizaci lyžařské školy

Aktuální informace o konání jednotlivých lekcí a případné dotazy k přihláškám:
- informace před jednotlivými lekcemi: na internetových stránkách www.nag.cz/vls_semily a facebook Veřejná Lyžařská Škola Semily

Datum konání:  leden až březen 2020  dle sněhových podmínek

Místa konání: VLŠ 2020 se uskuteční formou výjezdů do lyžařského areálu PASEKY nad Jizerou

Doprava: - zvláštními autobusy z autobusového nádraží v Semilech (dopravu účastníků hradí VLŠ Semily).
Odjezdy z autobusového nádraží v 8,15 hod. návraty cca v 16,45 hod.

Účastníci výuky:
lyžování:            … děti - ročník 2014 a starší až po dospělé - rozdělení do družstev dle věku a výkonnosti !
snowboarding:   … děti - ročník 2012 a starší až po dospělé - rozdělení do družstev dle věku a výkonnosti !


Podmínky účasti: do VLŠ se může přihlásit každý, kdo vlastní lyžařskou nebo snowboardovou  výzbroj a výstroj, má seřízené bezpečnostní vázání, brzdičky na lyžích a je vybaven ochrannou přilbou (helmou). 

P O Z O R – KAŽDÝ PŔIHLÁŠENÝ ÚČASTNÍK VLŠ 2020 musí být povinně vybaven ochrannou přilbou (helmou),
bez této ochranné přilby (helmy) se nemůže účastnit výuky (bez nároku na vratné školné).

Náplň výuky: naučit a zdokonalit se v „lyžování“ a „snowboardingu“, naučit se bezpečnému pohybu na sněhu a na horách.

Počet účastníků výuky lyžování a snowboardu je omezen:
- rozhoduje datum podání přihlášky a úhrada školného, bez řádné úhrady školného je přihláška NEPLATNÁ !!!!

- příchozí na výuku lyžování ani snowboardingu nebudou přijímáni.

- družstvo XXL bude vypsáno při minimální účastí 6 osob, v případě nenaplnění tohoto počtu, bude případným přihlášeným školné vráceno v plné výši.

Přihlášení: od 13.11.2019 výhradně na stránkách www.nag.cz/vls_semily, uzávěrka přihlášek je 20.12.2019 ve 20:00 hod, nebo po naplnění kapacity.

Cena – základní školné: za celou výuku ve VLŠ 2020, tj. 5 celodenních výjezdů, činí Kč 1 900,- (cena nezahrnuje úrazové pojištění, jízdné na vlecích a občerstvení, tento doplatek na jednotlivé lekce bude stanoven vždy individuálně před každou lekcí).

Možnost uplatnění SLEVY – rodinné základní školné (tj. dítě+rodič nebo sourozenci 1+1) - cena za oba činí pouze Kč 3 600,- (cena nezahrnuje úrazové pojištění, jízdné na vlecích a občerstvení, tento doplatek na jednotlivé lekce bude stanoven vždy individuálně před každou lekcí).

Úhradu školného lze provést výhradně bezhotovostně, formou převodního příkazu na účet VLŠ Semily, vedený u ČSOB v Semilech.

Číslo účtu: 224566716 / 0300 (variabilní symbol = datum narození účastníka - DD/MM/RR *)
- Na vyžádání lze vystavit fakturu za účast ve VLŠ 2020 (nejsme plátci DPH).

Vratné částky školného:
- za neúčast na lekci (pouze v případě nemoci účastníka) je nutné doložit lékařské potvrzení, a to elektronicky na email vls_semily@nag.cz nebo osobně k rukám paní Smetanové (tel.: +420 731 155 142), nejdéle do 7 kalendářních dnů po proběhnutí dané lekce (v případě pozdějšího předložení nebude tato omluvenka akceptována), vratná částka školného bude poměrně snížená o 30% fixní režijní náklady VLŠ
- výše a způsob vrácení školného za omluvené lekce VLŠ 2020 bude oznámen nejdéle do 31.3.2020 na webových stránkách www.nag.cz/vls_semily

Internet: aktuální informace o jednotlivých lekcích VLŠ 2020 získáte aktuálně na našich internetových stránkách  www.nag.cz/vls_semily, a Facebooku Veřejná Lyžařská Škola Semily a to vždy s pravidelnou čtvrteční aktualizací (před příslušnou lekcí), popřípadě v brzkých ranních hodinách v den konaní příslušné lekce.


MĚKOLIK NEZÁVAZNÝCH RAD PRO RODIČE:

Do VLŠ pošlete vždy zdravé dítě. Jídlo: při lyžování v areálu VLŠ v Semilech, dávejte dětem svačinu úměrnou k věku (obvyklé jsou dvě přestávky). Při celodenních výjezdech do okolních lyžařských středisek dávejte dětem svačinu úměrně větší (obvyklé jsou tři až čtyři přestávky).  Pití: nejvhodnější je čaj v termosce.  Oblečení:  je u každého dítěte individuální záležitost. Nedávejte dětem vlající čepice a šály, které se mohou namotat na unašeče vleků.  Rukavice: dejte dětem dvoje až troje, dle jeho lyžařské zdatnosti. Neosvědčili se rukavice pouze potažené silonem – kloužou při uchopení lana na provazovém vleku. Batoh: je třeba zvolit takový, aby se do něho vešly lyžařské boty, termoska, svačina, náhradní rukavice, kapesník. Nevhodné jsou igelitové tašky. S délkou lyží a hůlek:  vám poradí při nákupu v obchodě, můžete se obrátit i na cvičitele VLŠ Semily, nebo na odborný SKI Servis.  Svazování lyží a hůlek: nejlépe se osvědčili „vaky“ , pásky „se suchým zipem“. Voskování lyží:  navoskujte dětem před každou lekcí lyže nebo snowboard.

  © 2012 A-Z Reklama CZ  I  Profesionální fotograf  Reklamní poutače, stojany  I  E-Shop Reklamní poutače  I