VYUŽIJTE NABÍDKY OD NAŠICH PARTNERŮ
FORMOU POUKÁZKY NA SLEVU - >>> více <<<

 

LEVNÝ SPORT

  


 

 

 


  P Ř I H L Á Š K A   V L Š  2022 

  PŘIHLÁŠKA NA VÝUKU
  Přihláška na výuku:*  
  Pro Výkonnost:*  
       
  ÚČASTNÍK
  Jméno a příjmení:*  
  Bydliště:*  
  Datum narození (DD/MM/RR):*  
  Zdravotní pojišťovna:*  
  Kontaktní telefon:
  Absolvent VLŠ v roce 2020:*   Družstvo č.
       
  ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
  Jméno a příjmení:*  
  Kontaktní telefon:*  
  Kontaktní e-mail:*  
  Číslo účtu pro případné vrácení školného za řádně omluvené školné 2022:*  
  Poznámky:  
         
  Bez úplného data narození a úhrady školného je přihláška neplatná!!!
       

  VLŚ Semily plně respektuje aktuální vládní nařízení vztahující k aktuální situaci týkající se COVID 19, s tím že naši instruktoři splňují veškerou bezinfekčnost.

  O to samé velmi zdvořile, a to s pochopením a respektem, žádáme všechny účastníky VLŠ 2022, s tím že je zcela na Vašem vědomí a svědomí dodržování veškerých platných opatření (očkování – test – prodělaná nemoc).

  Samozřejmostí je dodržování všech základních hygienických pravidel po dobu konání celé VLŠ 2022.

  Jakékoli nedodržení platných COVID 19 opatření a pravidel ze strany účastníky VLŠ 2022, je důvodem pro vyloučení z VLŠ 2022, a to bez další náhrady školného !!!!.
  Potvrďte zaškrtnutím *

  Prohlašuji, že zdravotní stav přihlášeného dovoluje jeho účast na výuce ve VLŠ 2022, dále prohlašuji, že se přihlášení (i zákonný zástupce) plně podřídí podmínkám a programu VLŠ Semily a beru na vědomí veškerá upozornění a podmínky uvedené v části „INFORMACE 2022
  Potvrďte zaškrtnutím
  *

  Dále tímto prohlašuji, že dávám výslovný souhlas s uveřejněním fotografií z jednotlivých lekcí VLŠ Semily, kdy může být zachycen můj syn/dcera, tj. účastník VLŠ Semily 2022, a to výhradně pro účely VLS Semily (webové stránky, facebook, propagační materiály atd.)
  Potvrďte zaškrtnutím *

  V souvislosti s účinost obecného nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR ), bychom Vás tímto rádi ujistili, že Vaše osobní údaje uchováváme v bezpečí a zpracováváme je podle platných zákonů a nově rovněž v souladu s GDPR.

  Primárně se jedná o tyto údaje:
  * Jméno a příjmení účastníka
  * Jméno a příjmení zákonného zástupce
  * E-mailová adresa
  * Datum narození a bydliště

  Tímto poskytujete Vás souhlas, abychom mohli nadále využivat Vaše data a to výlučně za obchodními a informačními účely VLŠ Semily.
  Pokud s tímto nesouhlasíte, prosím pošlete nám tuto informaci na náš e-mail:
  vls_semily@nag.cz
  Potvrďte zaškrtnutím *

   
  Několik nezávazných rad pro rodiče:
  Do VLŠ pošlete vždy jen zdravé dítě. Jídlo: Na každou lekci dávejte dětem svačinu úměrně větší (obvyklé jsou tři až čtyři přestávky). Pití: nejvhodnější je čaj v termosce. Oblečení: je u každého dítěte individuální záležitost. Nedávejte dětem vlající čepice a šály, které se mohou namotat na unašeče vleků. Rukavice: dejte dětem dvoje až troje, dle jeho lyžařské či snowboardové zdatnosti. Batoh: je třeba zvolit takový, aby se do něho vešly lyžařské boty, termoska, svačina, náhradní rukavice, kapesník, respektive veškeré věci, které si Vaše dítě bere s sebou na danou lekci. U malých dětí je nutné mít podepsané a označené batohy jmenovkou. Nepřípustné jsou jakékoliv tašky !!!!.    S délkou lyží a hůlek, výstrojí a výzbrojí: Vám poradí při nákupu v obchodě, můžete se obrátit i na cvičitele. Po našich zkušenostech z předchozích let velmi apelujeme na odborné seřízení vázání lyží a snowboardů Vašich dětí, jde především o jejich bezpečnost!!!!!! Svazování lyží a hůlek: z důvodu převozu je NUTNÉ mít řádně a pevně svázané lyže i hůlky, nejlépe se osvědčili „vaky“ , popřípadě pásky na svázání „se suchým zipem“. Voskování lyží: navoskujte dětem před každou lekcí lyže nebo snowboard.

   

 •               * takto označená pole jsou povinná

   © 2012 A-Z Reklama CZ  I  Profesionální fotograf  Reklamní poutače, stojany  I  E-Shop Reklamní poutače  I