VYUŽIJTE NABÍDKY OD NAŠICH PARTNERŮ
FORMOU POUKÁZKY NA SLEVU - >>> více <<<

 

LEVNÝ SPORT

  


 
 
 

I N F O R M A C E   2 0 1 7

Veřejná lyžařská škola Semily k průběhu a organizaci lyžařské školy

Datum konání:  leden až březen 2017  dle sněhových podmínek, informace před jednotlivými lekcemi na kontaktním místě - viz. níže,  na  vývěsce  VLŠ  Semily,  na  internetových stránkách     www.nag.cz/vls_semily, ve školách a  v  kabelové televizi.
Místa konání:
VLŠ 2017 se uskuteční formou výjezdů do lyžařského areálu PASEKY nad Jizerou, kam jsme již v minulosti mnohokrát vyjížděli.

Kontaktní místa:
- pobočka Československé obchodní banky (ČSOB Semily) paní Bušanská
Špidlenova 36, 513 01 Semily, tel.: 481 629 811-13, otevírací doba 9,00 - 12,30 a 13,30 – (po,st) 17,00h., (čt) 16h., (út,pa) 15h.
- internetové stránky
- facebook Veřejná Lyžařská Škola Semily

Doprava:
- zvláštními autobusy z autobusového nádraží v Semilech (dopravu účastníků hradí VLŠ Semily).
Odjezdy z autobusového nádraží v 8,15 hod. návraty cca v 16,45 hod.

Účastníci výuky:
lyžování:            … děti  - ročník 2011 a starší  až  po dospělé  - rozdělení do družstev dle věku a výkonnosti
snowboarding:   … děti  - ročník 2009 a starší  až  po dospělé  - rozdělení do družstev dle věku a výkonnosti.


Podmínky účasti: do VLŠ se může přihlásit každý, kdo vlastní lyžařskou nebo snowboardovou  výzbroj a výstroj, má seřízené bezpečnostní vázání, brzdičky na lyžích a je vybaven ochrannou přilbou (helmou). 

P O Z O R – KAŽDÝ PŔIHLÁŠENÝ ÚČASTNÍK VLŠ 2017 musí být povinně vybaven ochrannou přilbou (helmou),
bez této ochranné přilby (helmy) se nemůže účastnit výuky (bez nároku na vratné školné).

Náplň výuky: naučit a zdokonalit se v „lyžování“ a „snowboardingu“, naučit se bezpečnému pohybu na sněhu a na horách. Počet účastníků výuky lyžování a snowboardu je omezen, rozhoduje datum podání přihlášky, příchozí na výuku snowboardingu nebudou přijímáni.

Přihlášení: od 14.11.2016 na kontaktním místě a na www.nag.cz/vls_semily, uzávěrka přihlášek je 23.12.2016.

Cena – základní školné: za celou výuku ve VLŠ 2017, tj. 5 celodenních výjezdů, činí Kč 1 300,- (cena nezahrnuje úrazové pojištění, jízdné na vlecích a občerstvení, tento doplatek na jednotlivé lekce bude stanoven vždy individuálně před každou lekcí).
Možnost uplatnění SLEVY – rodinné základní školné (tj. dítě+rodič nebo sourozenci) - cena za oba činí pouze Kč 2 300,- .
Úhradu školného je možno provést v hotovosti na kontaktním místě, nebo převodním příkazem na účet VLŠ Semily, vedený u ČSOB a.s., číslo účtu 224566716 / 0300 variabilní symbol = datum narození účastníka - DD/MM/RR (den / měsíc / rok). Dále je možné si zaplatit jednotlivé lekce (jednodenní výjezd). Cena za jednu lekci činí 400,- Kč (cena nezahrnuje úrazové pojištění, jízdné na vlecích a občerstvení). Pouze pro omezený počet účastníků. Na vyžádání lze vystavit fakturu za účast ve VLŠ 2017 (nejsme plátci DPH). 

Vratné částky školného:
za neúčasti na lekci (pouze v  případě  nemoci  účastníka)  je  nutné doložit lékařské potvrzení a předat na kontaktním místě
do 7 kalendářních dnů po proběhnutí dané omluvené lekce (v případě pozdějšího předložení nebude toto omluvení akceptováno),

vratná částka školného bude poměrně snížená o 30% fixní režijní náklady VLŠ
-  výše  a  způsob  vrácení  školného za omluvené lekce VLŠ 2016 bude  oznámen  nejdéle do 31.3.2017 na kontaktních místech

Cena - nezahrnuta v základním školném: při výjezdech do lyžařského střediska Paseky nad Jizerou, budeme zajišťovat pro účastníky VLŠ občerstvení v podobě polévky s pečivem, teplý čaj atd.. Peníze na toto občerstvení spolu s částkami za vleky, vybere každý vedoucí družstva před odjezdem u autobusu. Výše částky bude vždy oznámena na kontaktních místech před každou lekcí.


Internet: aktuální informace o jednotlivých lekcích VLŠ 2017 získáte aktuálně na našich internetových stránkách  www.nag.cz/vls_semily, a to vždy s pravidelnou čtvrteční aktualizací (před příslušnou lekcí), popřípadě v brzkých ranních hodinách v den konaní příslušné lekce.


MĚKOLIK NEZÁVAZNÝCH RAD PRO RODIČE:

Do VLŠ pošlete vždy zdravé dítě. Jídlo: při lyžování v areálu VLŠ v Semilech, dávejte dětem svačinu úměrnou k věku (obvyklé jsou dvě přestávky). Při celodenních výjezdech do okolních lyžařských středisek dávejte dětem svačinu úměrně větší (obvyklé jsou tři až čtyři přestávky).  Pití: nejvhodnější je čaj v termosce.  Oblečení:  je u každého dítěte individuální záležitost. Nedávejte dětem vlající čepice a šály, které se mohou namotat na unašeče vleků.  Rukavice: dejte dětem dvoje až troje, dle jeho lyžařské zdatnosti. Neosvědčili se rukavice pouze potažené silonem – kloužou při uchopení lana na provazovém vleku. Batoh: je třeba zvolit takový, aby se do něho vešly lyžařské boty, termoska, svačina, náhradní rukavice, kapesník. Nevhodné jsou igelitové tašky. S délkou lyží a hůlek:  vám poradí při nákupu v obchodě, můžete se obrátit i na cvičitele VLŠ Semily, nebo na odborný SKI Servis.  Svazování lyží a hůlek: nejlépe se osvědčili „vaky“ , pásky „se suchým zipem“. Voskování lyží:  navoskujte dětem před každou lekcí lyže nebo snowboard.

  © 2012 A-Z Reklama CZ  I  Profesionální fotograf  Reklamní poutače, stojany  I  E-Shop Reklamní poutače  I